FILIPINO CHRISTMAS SONG

“Paskong Anong Saya”

[Taglish Lyric]

Bati nami’y Merry Christmas
At bagong taong sagana
Pasko ay pagdiwang
Pang-araw na dakila

Dapat tayong manatili
Sa buhay na mapayapa
Upang lumigayang tunay
Ang ating Inang Bansa.

Merry Christmas, Merry Christmas
Paskong anong saya
Happy New Year, Happy New Year
Bagong taong sigla

At kung kayo’y lumigaya
Pagdating ng Christmas
Kayo’y makakaasang kami’y magagalak.

[English Translation]

Our greeting is Merry Christmas
and a prosperous new year
Christmas is a celebration
A day for the noble

We have to maintain
a peaceful life
So that our Mother Country
May become truly happy

Merry Christmas, Merry Christmas
Christmas how fun
Happy New Year, Happy New Year
New year vitality

And if you’re happy
When Christmas arrives
You can bet we’ll be delighted.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here