MATT REDMAN LYRICS

“10,000 Reasons (Bless the Lord)”

[Chorus]
Bless the Lord, O my soul
O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I’ll worship Your holy name

The sun comes up, it’s a new day dawning
It’s time to sing Your song again
Whatever may pass, and whatever lies before me
Let me be singing when the evening comes

[Chorus]
Bless the Lord, O my soul
O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I’ll worship Your holy name

You’re rich in love, and You’re slow to anger
Your name is great, and Your heart is kind
For all Your goodness I will keep on singing
Ten thousand reasons for my heart to find

[Chorus]
Bless the Lord, O my soul
O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I’ll worship Your holy name

And on that day when my strength is failing
The end draws near and my time has come
Still my soul will sing Your praise unending
Ten thousand years and then forevermore

[Chorus x2]
Bless the Lord, O my soul
O my soul
Worship His holy name
Sing like never before
O my soul
I’ll worship Your holy name

Jesus, I’ll worship Your holy name
Lord, I’ll worship Your holy name

Sing like never before
O my soul
I’ll worship Your holy name
Jesus, I’ll worship Your holy name
I’ll worship Your holy name

[Tagalog Version]

Ang araw ay sumikat
May bagong umagang ganap
Sabik na muling umawit
Pusong dumanas ng sakit
Ano mang pagsubok sa akin dumating
Patuloy na aawit sa iyong piling

Purihin and Panginoon
Ako’y nagpupuri sa kanya
Purihin ang banal Niyang ngalan
Umawit nang wagas
Buong puso at lakas
Ako’y magpupuri at sasamba

Ika’y puno ng pag-ibig
Kahit galit mo’y di madaig
Ngalan mo’y dakila
Puso’y mapang-unawa
Dahil sa iyong kabutihan
Patuloy kitang aawitan
Higit pa ang sampung libo
Sa dami ng aking dahilan

Purihin and Panginoon
Ako’y nagpupuri sa kanya
Purihin ang banal Niyang ngalan
Umawit nang wagas
Buong puso at lakas
Ako’y magpupuri at sasamba

At sa pagsapit ng aking katapusan
Katawan may ay manghina
Aking lakas patuloy na mawala
Patuloy na magpupuri na walang hanggan
Ilang libong taon.. magpakailan man..

Artist: Matt Redman
Song Title: 10,000 Reasons
Album: WOW Hits 2013
Released: 2011
℗ Compilation 2012 EMI Christian Music Group, Inc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here