Siyam na buwan sa sinapupunan
Dugo, luha at pawis ang naging puhunan
Pinag-ukulan ng tiyaga at pagpapagal
Ang tanging pinagkukunan ng lakas ay pagmamahal

Sa lahat ng sandali
Kailanma’y di iniisip ang kanilang sarili
Mapamalagi lamang at mapanatili
Na araw gabi kumakandili hanggang sa paglaki at kahit

San makarating
Ang bilin nyo ang dadalhin
Laging lilingunin
Mga payo nyo ang bibitbitin
Mapadpad man sa malayo
Mapalinaw ang malabo
Mapapanatag aking puso
Di ako maliligaw dahil nandiyan kayo

Mapa 3x
Mapa 3x

Mapatawad nyo po sana
Ang inyong anak na madalas nagkakasala
Pagpasensyahan nyo na kung minsan di ko alintana
Ang mga kamalian ko na hindi ko maitama
Mga salita na pabalibag at padabog
Ngunit kayo ni ayaw nyo kong padapuan sa lamok
Iningatang huwag mahulog sa papag ng hindi mabagok
Nilunok ko ang pangaral hanggang sa huling lagok
Na palaging baunin ang pagiging mabuti
Walang batang napahamak na sumunod at nalugi
Kayo ang humalili upang mapanatili
Ang tatag ng tahanan dahil sa ilaw at haligi
Walang ibang hangad kundi ang mapabuti
Maiayos, mapag-aral, mapatapos at mapangiti
Mapasaya, mapaganda ang buhay sa hinaharap
Dala-dala ang paalala san man mapadpad na kahit

San makarating
Ang bilin nyo ang dadalhin
Laging lilingunin
Mga payo nyo ang bibitbitin
Mapadpad man sa malayo
Mapalinaw ang malabo
Mapapanatag aking puso
Di ako maliligaw dahil

Kayo ang lumalarawan sa patag kong mundo
Hilaga, Silangan, Timog at Kanluran
Ng aking puso kayo ang bumuo
Hinarap, pinasan ang bigat binigay ang buong lakas
Upang mapangalagaan at mapatunayan
Dalisay na pag-ibig sa anak hanggang sa wakas kahit

San makarating
Ang bilin nyo ang dadalhin
Laging lilingunin
Mga payo nyo ang bibitbitin
Mapadpad man sa malayo
Mapalinaw ang malabo
Mapapanatag aking puso

San makarating
Ang bilin nyo ang dadalhin
Laging lilingunin
Mga payo nyo ang bibitbitin
Mapadpad man sa malayo
Mapalinaw ang malabo
Mapapanatag aking puso
Di ako maliligaw dahil nandiyan kayo

Mapa mapa mapa nandiyan kayo
Mapa mapa mapa

Mapadpad man sa malayo
Mapapalinaw ang malabo
Mapapanatag aking puso
Di ako maliligaw dahil nandiyan kayo