Galaw! Galaw, Galaw! Ito na ang iyong araw!
Galaw! Galaw, Galaw! Ito na ang iyong araw!

Paraiso ang turing dito,
Saan ka ba lulugar? Saan ka ba tutungo?
Langit, lupa, o impyerno?
Tatakas sa mundo, dala ang peligro.

Simulan mo na ang unang paghinga.
Marami tayo at hindi ka na mag-iisa.
Pikit ang iyong mata, galit-sigaw mo na
Wala nang pipigil, sumama at kumapit na!

Ito ang pagkakataon upang galit ay itapon.
Wala nang pipigil ngayon, umpisa na ng pag-ahon!

Ngayon na! Itaas ang kamay.
Ngayon na! Hindi na mag-hihintay.
Ngayon na! Isigaw sa mundo.
Ngayon na ang araw mo!

Galaw! Galaw, Galaw! Ito na ang iyong araw!
Galaw! Galaw, Galaw! Ito na ang iyong araw!

Ang bawat pawis ay inalay sa iyong paglalakbay
Puno ng kulay, O ang puso
Saan man patungo, hindi bumibigay
Sa hirap ng buhay

Simulan mo na ang unang paghinga.
Marami tayo at hindi ka na mag-iisa.
Pikit ang iyong mata, galit-sigaw mo na
Wala nang pipigil, sumama at kumapit ka!

Ito ang pagkakataon upang galit ay itapon.
Wala nang pipigil ngayon, umpisa na ng pag-ahon!

Ngayon na! Itaas ang kamay.
Ngayon na! Hindi na mag-hihintay.
Ngayon na! Isigaw sa mundo.
Ngayon na ang araw mo!

Umikot na parang ipo-ipo, kumilos na parang may delubyo!
Umikot na parang ipo-ipo, kumilos na parang may delubyo!

Ngayon na! Itaas ang kamay.
Ngayon na! Hindi na mag-hihintay.
Ngayon na! Isigaw sa mundo.
Ngayon na ang araw mo!

Umikot na parang ipo-ipo, kumilos na parang may delubyo!
Umikot na parang ipo-ipo, kumilos na parang may delubyo!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here