NICANOR ABELARDO LYRICS

“Pahiwatig”

Pahat kong puso
Sa wikang pag-ibig
Tumitibok ng
Hindi mo malirip
Ito’y Ligaya
Kaya o Sakit ?
Ang idudulot saabang dibdib?
Tanging Kagandahan
Saaking Karainga’y
Pahiwatigan lamang
Kung may pa-asa
Pang kakamtan
At kung sakali’t
Mamarapatinang dulot
Kong pagigiliw
Tangi kong pooonin
Hanggang buhayko ay makitil.
At kung mamamarapatin
Ang dulot kong paggiliw
Tangi kong popoppnin
Hanggang ang buhay ko
ay makitil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here