O Bright Moon painting, O Naraniag a Bulan Lyrics

O naraniag a bulan
Un-unnoyko’t indengam
Dayta naslag a silawmo
Dika kad ipaidam
O naraniag a bulan
Sangsangitko indengam

Toy nasipnget a lubongko
Inka kad silawan
Tapno diak mayaw-awan
No inka nanglipaten
Karim kaniak naumagen
Samsam-itek ni patay
O bulan ket aklunem
Nanglaylay toy ayatkon
Inka kadi palasbangem
Un-unnoyko, danasem nga ikeddeng

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here