NORA AUNOR LYRICS

“Paru Parong Bukid”

[Filipino]

Paruparong bukid na lilipad-lipad

Sa gitna ng daa’y papagapagaspas

Isang bara ang tapis

Isang dangkal ang manggas

Ang sayang de kola

Isang piyesa ang sayad

May payneta pa siya — uy!

May suklay pa mandin — uy!

Nagwas de-ohetes ang palalabasin

Haharap sa altar at mananalamin

At saka lalakad na pakendeng-kendeng.

[English]

Butterfly (referring to a young lass) that flutters about

It waves its wings in the middle of the road

Wearing a 9 meter-long rectangular cloth over her skirt

Sleeves, a handspan long

Her skirt that’s shaped like a grand piano

has a train that’s as long as an entire rack of cloth

She has a decorative hairpin — wow!

And even a comb

She displays her embroidered half-slip (the cloth under the skirt)

She faces the altar, then looks into her mirror

Then she walks and sways her hips.

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here